Giỏ hàng

Giường 2 tay quay

Mã sản phẩm:
Còn hàng
Liên hệ
Kích thước : 1900x900x540mm Giường có 02 tay quay (nâng đầu + nâng chân)